Jak přispět

Konto veřejné sbírky Místo pro přírodu bylo znovu otevřeno na začátku června 2012.


Prosíme, pomozte zajistit obnovu luk v Pomoraví.

Dar v jakékoli výši nám pomůže zachovat naši přírodu krásnou a pro potěšení všech.

999 99 22/0800
variabilní symbol 109

Jakou formou můžete přispět:

  • zašlete složenkou nebo bankovním převodem libovolnou částku na účet číslo 999 99 22/0800
  • zadejte své bance trvalý příkaz a podporujte Místo pro přírodu pravidelně, číslo účtu 999 99 22/0800
  • na platebním příkazu můžete použít konstantní symbol 0308
  • pokud chcete přispět na obnovu louky v lokalitě Vlčí hrdlo použijte variabilní symbol 109

Kolik můžete přispět

Na obnovu 15 hektarů původní louky je potřeba vybrat 1,6 miliónu korun. Zasláním daru ve výši 106,70 Kč přispějete na výkup pozemků o rozloze 10 m2.


Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijatí daru pro potřeby daňového odpočtu (odečíst z daňového základu si můžete dar 1000 Kč a více). Veřejná sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Praha.

Oznámení o daru

Použijte prosím tento formulář k oznámení Vaší podpory Místa pro přírodu.

Adresa:
Datum narození:
E-mail:
Dar ve výši: Kč, bankovní převod složenka
Datum daru:
Poznámky:
Žádám o zaslání potvrzení mého daru pro potřeby daňového odpočtu.
(Odečíst z daňového základu si můžete dar 1000 Kč a více.)
Souhlasím s tím, aby poskytnuté údaje byly až do odvolání zpracovány
občanským sdružením ČSOP jako správcem (adresa Michelská 5, Praha 4, 140 00)
za účelem zasílání materiálů o činnosti ČSOP.
Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č. j. MHMP/18232/2003