Úvod

Aby se mohlo účinně chránit naše přírodní dědictví, vyhlásil Český svaz ochránců přírody dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu. Jejím cílem je získání finančních prostředků na výkup různých cenných lokalit. Kromě území, jejichž přírodní hodnoty jsou zjevné od počátku, jsou objektem zájmu také plochy, které byly v nedávné minulosti člověkem násilně pozměněny, avšak cílenou péčí je možné obnovit jejich dřívější stav a výrazně tak obohatit současnou tvář krajiny v dané oblasti. Jednou z takových ploch jsou i opuštěná pole v místech někdejších zaplavovaných luk v bzeneckém Pomoraví, na lokalitě zvané Vlčí hrdlo.

ZO ČSOP Bílé Karpaty se už čtvrtstoletí stará o rozlehlé plochy luk v Bílých Karpatech a daří se jí zde docela úspěšně také obnovovat louky na nevýnosné orné půdě. Dosud to byly vždy spíše sušší druhově bohaté louky s převažujícím sveřepem vzpřímeným, v roce 2009 se však rozhodla rozšířit své aktivity i na druhý břeh řeky Moravy a pokusit se obnovit také louku mokřadní.

Pozemky ve Vlčím hrdle mají hodnotu 1,6 miliónu korun. Čím dříve se nám podaří všechny parcely vykoupit, tím dříve budeme moci realizovat vhodnou údržbu a obnovu tohoto území a tím dříve také bude zažehnáno nebezpečí, že by dosavadní majitelé obnovující se louky znovu rozorali. Přispějte proto prosím na výkupy těchto pozemků.

V roce 2013 náš záměr vykoupit pozemky v lokalitě Vlčí hrdlo finančně podpořila nadace Veronica, a to z výnosů 10. předvánoční benefiční aukce uměleckých děl Nadace Veronica, která se konala 24. listopadu 2012. Díky těmto financím jsme během roku vykoupili tři celé pozemky a poloviční podíly ze čtyř pozemků, jejichž výměra po sečtení činí téměř 1,5 ha. V současné době je rozjednán výkup dalších tří drobných pozemků o celkové výměře 0,06 ha.

Logo Veronica

Počátkem roku 2014 bylo v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupeno 9 pozemků o výměře 2,49 ha.

Celková výměra vykoupených pozemků a částí pozemků ke konci roku 2014 činí 7,13 ha.